Portal Gminy Sorkwity
Gmina
Sorkwity

Autor: informatyk09.04.2024

Sprawozdanie Wójta Gminy Sorkwity z realizacji Programu Współpracy Gminy Sorkwity z organizacjami pozarządowymi o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2023.

Sprawozdanie Wójta Gminy Sorkwityz realizacji Programu Współpracy Gminy Sorkwity z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2023 Organy administracji publicznej prowadzą działalność w sferze zadań publicznych we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w … Continued


13.03.2024

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Sorkwity w 2024 roku

Na podstawie Zarządzenia nr 18/2024 z dnia 13 marca 2024 r. ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Sorkwity w 2024 roku w następujących zadaniach: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” oraz „Nauka, edukacja, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” (https://bip.gminasorkwity.pl/akty/10011/typ/).cover
20.11.2023

Złoty Jubileusz

Złote Gody to jedna z niewielu uroczystości w których uczestnictwo daje wiele satysfakcji i zadowolenia. Wracają szczególne wspomnienia, a słowa: „… i przyrzekam, że uczynię wszystko aby nasze małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe” nabierają wyjątkowego znaczenia. W dniu 17 listopada 2023 roku swoje wyjątkowe święto obchodziły trzy pary z terenu Gminy Sorkwity. Państwo: Honorata … Continued


cover
13.11.2023

Jubileusz 90-lacie urodzin.

Jubileusz 90 urodzin obchodziła Pani Zofia Śnietka mieszkanka gminy Sorkwity. Z tej okazji Wójt Gminy Pan Józef Maciejewski złożył Jubilatce najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pomyślności i dalszych długich lat, wręczając kwiaty oraz statuetkę pamiątkową. Dostojna Jubilatka urodziła się 17.09.1933 r.  Przyjechała do Sorkwit w 1979 roku. Wychowała 5 dzieci, doczekała się 15 wnucząt, 17 prawnuków oraz 1 praprawnuczkę. Drogiej … Continuedcover
20.09.2023

Potrzebujesz szybkiego internetu?

INTERNET.GOV.PL Minister Cyfryzacji z dniem 1 stycznia 2023 roku uruchomił portal INTERNET.GOV.PL – usługę, dzięki której każdy może: • sprawdzić, czy w wybranej lokalizacji jest dostępny szerokopasmowy internet i jacy operatorzy go oferują; • zgłosić potrzebę dostępu do internetu; • zgłosić pustostan, czyli budynek, w którym nie jest potrzebny dostęp do internetu; • dowiedzieć się … Continuedcover
20.07.2023

Cyberbezpieczeństwo podczas zawierania transakcji elektronicznych uwzględniając takie metody oszustw, jak vishing i spoofing

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza seniorów i ich opiekunów na webinarium (seminarium online) „Cyberbezpieczeństwo podczas zawierania transakcji elektronicznych z podmiotami rynku finansowego, ochrona konsumentów na rynku finansowym, w szczególności przed działalnością cyberprzestępców, uwzględniając takie metody oszustw, jak vishing i spoofing” organizowane w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, we współpracy z Komendą … Continued
28.06.2023

IV ustny przetarg nieograniczony nieruchomości gruntowej niezabudowanej z przeznaczeniem na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej położonej w obrębie Warpuny oznaczonej numerem geodezyjnym: 13/6.

WÓJT GMINY SORKWITY OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W WARPUNACH Z PRZEZNACZENIEM POD ZABUDOWĘ. 1. Do sprzedaży w drodze IV ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z decyzją o warunkach zabudowy nr 9/2014 znak: RBG 6730.9.2014 z dnia 10 kwietnia 2014 r. na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie … Continued


28.06.2023

IV ustny przetarg nieograniczony nieruchomości gruntowej niezabudowanej z przeznaczeniem na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej położonej w obrębie Warpuny oznaczonej numerem geodezyjnym: 13/7.

WÓJT GMINY SORKWITY OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W WARPUNACH Z PRZEZNACZENIEM POD ZABUDOWĘ. 1. Do sprzedaży w drodze IV ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z decyzją o warunkach zabudowy nr 8/2014 znak: RBG 6730.8.2014 z dnia 10 kwietnia 2014 r. na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie … Continued