13 marca 2024

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Sorkwity w 2024 roku

Na podstawie Zarządzenia nr 18/2024 z dnia 13 marca 2024 r. ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Sorkwity w 2024 roku w następujących zadaniach: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” oraz „Nauka, edukacja, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” (https://bip.gminasorkwity.pl/akty/10011/typ/).

1. Przyznane dotacje w ramach zadania: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”

  1. I. Klub Sportowy „START KOZŁOWO” w kwocie 23 750,00 zł na realizację zadania publicznego „Popularyzacja sportu w Gminie Sorkwity”; II. Ochotnicza Straż Pożarna w Warpunach w kwocie 16 250,00 zł na realizację zadania publicznego „Strażacka Spartakiada 2024”.
  2. I. Stowarzyszenie „GD” w kwocie 700,00 zł na realizację zadania publicznego „Klockowe L-maszyny – warsztaty techniczne dla dzieci”

W przypadku gdy przyznana kwota dotacji jest inna od wnioskowanej, należy zaktualizować kosztorys oraz plan i harmonogram realizacji zadania/rezultaty realizacji zadania (jeżeli dotyczy) w celu przygotowania umowy o dofinansowanie.

Dokumenty (aktualizacje) należy złożyć:

  • w Urzędzie Gminy w Sorkwitach, ul. Olsztyńska 16A, 11-731 Sorkwity.

Złożenie aktualizacji dokumentów jest niezbędne do przygotowania umowy i przekazania przyznanej dotacji na realizację zadania publicznego.

W celu uzyskania formularzy aktualizacyjnych należy skontaktować się z:p. Anita Różycka
e-mail: profilaktyka@sorkwitygops.pl, tel. (89) 742 85 38.