Portal Gminy Sorkwity
Gmina
Sorkwity
23 stycznia 2020

Jednostki organizacyjne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

11-731 Sorkwity, ul.Olsztyńska 16atel. (89) 742-85-38fax. (89) 742-85-30E-mail: gops3@sorkwitygops.pl Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sorkwitach powołany został 1 stycznia 1990 r. Zarządzeniem Nr 2/...

ZGK Sp. z o.o.

Warpuny, ul. Młynowa 5, 11-731 Sorkwitytel. (89) 7429429prezes - Tomasz Kawałek Działalność zakładu opiera się na: Zaopatrzeniu zbiorowym Mieszkańców Gminy Sorkwity w wodę; Obsłudze i konsrewa...