Portal Gminy Sorkwity
Gmina
Sorkwity
23 stycznia 2020

Gminny Ośrodek Kultury w Sorkwitach

Informacje

Gminny Ośrodek Kultury w Sorkwitach jest samorządową instytucją kultury. Siedzibą Ośrodka jest miejscowość Sorkwity. Terenem działania Gmina Sorkwity. Ośrodek działa w szczególności na podstawie Ustawy z dznia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i nadanego przez organizatora Statutu. (tekst jednolity Dz. U.z 1997 r. Nr 110 poz. 721 ze zm.)

Ośrodek jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzącego przez organizatora, posiada osobowość prawną. W skład struktury organizacyjnej Ośrodka wchodzą również trzy placówki biblioteczne w Sorkwitach, Rybnie i Zyndakach.

Ośrodek sprawuje opiekę nad świetlicami wiejskimi w miejscowościach Borowe, Gizewo, Rozogi, Choszczewo, Rybno, Pustniki, Maradki, Warpuny, które służą Mieszkańcom sołectw, ośrodek prowadzi w nich zajęcia wakacyjne.

Celem Ośrodka jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspakajającej potrzeby kulturalnej mieszkańców, upowszechnianie i promocji kultury lokalnej w kraju i za granicą.

Ośrodek jest organizatorem różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę.

Dyrektor Wojciech Gniady

Prowadzi zajęcia:

 • teatralne,
 • rękodzielnicze,
 • taneczne,
 • muzyczno – wokalne,
 • sportowe,

W ośrodku działa zaspół śpiewaczy prezentujący w swoim repertuarze pieśni naszego regionu.

Ośrodek jest organizatorem imprez:

 • rozrywkowych (dyskoteki, zabawa, festyny)
 • artystycznych (koncerty okolicznościowe, spektakle)
 • kulturalnych (konkursy poezji, konkursy plastyczne, wystawy)

Przeprowadza eliminacje gminne wielu konkursów, włącza się do akcji powiatowych, wojewódzkich, ogólnopolskich.

Prowadzi zajęcia podczas ferii zimowych i wakacji.

Współorganizuje imprezy gminne takie jak:

 • Gminne Obchody Dnia Strażaka
 • Dożynki Gminne
 • Spotkania Wigilijne

Cel ośrodka to również popularyzacja turystyki, sportu i rekreacji na terenie gminy.

Organizuje:

 • Kulig w okresie zimowym
 • Wycieczki rowerowe
 • Wycieczki piesze.

Gminny Ośrodek Kultury prowadzi również działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Gminny Ośrodek Kultury w Sorkwitach
11-731 Sorkwity, ul. Szkolna 5
tel.  531603346
gok.sorkwity@poczta.wp.plPunkt Informacji Turystycznej

Gminny Ośrodek Kultury prowadzi Punkt Informacji Turystycznej w Sorkwitach przy ulicach:

ul. Olsztyńska 21A
ul. Szkolna 18
11-731 Sorkwity
tel. (89) 7428125
tel./fax (89) 7428040
e-mail: gok.sorkwity@poczta.wp.pl