Portal Gminy Sorkwity
Gmina
Sorkwity

Aktualności
cover
08.07.2024

Zamówienie publiczne

Remont kościoła poewangelickiego przy ulicy Długiej 18 w Rybnie w gminie Sorkwity.


05.07.2024

Oferta na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

Sorkwity, dnia 4.07.2024 r. Oferta na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert Wójt Gminy Sorkwity uznając celowość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową przedstawia ofertę złożoną w dniu 3.07.2024 r. na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z … Continued


04.07.2024

Informacja o zamiarze ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Sorkwitach.

Wójt Gminy Sorkwity informuje, że zamierza ogłosić konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Sorkwitach z siedzibą w Sorkwitach przy ul. Szkolnej 5, 11-731 Sorkwity. Przewidywany termin rozpoczęcia postępowania konkursowego planuje się na dzień 01 sierpnia 2024 r. Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego planuje się na dzień 08 listopada 2024 r. Wójt … Continued

09.04.2024

Sprawozdanie Wójta Gminy Sorkwity z realizacji Programu Współpracy Gminy Sorkwity z organizacjami pozarządowymi o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2023.

Sprawozdanie Wójta Gminy Sorkwityz realizacji Programu Współpracy Gminy Sorkwity z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2023 Organy administracji publicznej prowadzą działalność w sferze zadań publicznych we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w … Continued


13.03.2024

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Sorkwity w 2024 roku

Na podstawie Zarządzenia nr 18/2024 z dnia 13 marca 2024 r. ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Sorkwity w 2024 roku w następujących zadaniach: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” oraz „Nauka, edukacja, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” (https://bip.gminasorkwity.pl/akty/10011/typ/).cover
20.11.2023

Złoty Jubileusz

Złote Gody to jedna z niewielu uroczystości w których uczestnictwo daje wiele satysfakcji i zadowolenia. Wracają szczególne wspomnienia, a słowa: „… i przyrzekam, że uczynię wszystko aby nasze małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe” nabierają wyjątkowego znaczenia. W dniu 17 listopada 2023 roku swoje wyjątkowe święto obchodziły trzy pary z terenu Gminy Sorkwity. Państwo: Honorata … Continued


cover
13.11.2023

Jubileusz 90-lacie urodzin.

Jubileusz 90 urodzin obchodziła Pani Zofia Śnietka mieszkanka gminy Sorkwity. Z tej okazji Wójt Gminy Pan Józef Maciejewski złożył Jubilatce najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pomyślności i dalszych długich lat, wręczając kwiaty oraz statuetkę pamiątkową. Dostojna Jubilatka urodziła się 17.09.1933 r.  Przyjechała do Sorkwit w 1979 roku. Wychowała 5 dzieci, doczekała się 15 wnucząt, 17 prawnuków oraz 1 praprawnuczkę. Drogiej … Continuedcover
20.09.2023

Potrzebujesz szybkiego internetu?

INTERNET.GOV.PL Minister Cyfryzacji z dniem 1 stycznia 2023 roku uruchomił portal INTERNET.GOV.PL – usługę, dzięki której każdy może: • sprawdzić, czy w wybranej lokalizacji jest dostępny szerokopasmowy internet i jacy operatorzy go oferują; • zgłosić potrzebę dostępu do internetu; • zgłosić pustostan, czyli budynek, w którym nie jest potrzebny dostęp do internetu; • dowiedzieć się … Continuedcover
20.07.2023

Cyberbezpieczeństwo podczas zawierania transakcji elektronicznych uwzględniając takie metody oszustw, jak vishing i spoofing

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza seniorów i ich opiekunów na webinarium (seminarium online) „Cyberbezpieczeństwo podczas zawierania transakcji elektronicznych z podmiotami rynku finansowego, ochrona konsumentów na rynku finansowym, w szczególności przed działalnością cyberprzestępców, uwzględniając takie metody oszustw, jak vishing i spoofing” organizowane w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, we współpracy z Komendą … Continued


Archiwum