Portal Gminy Sorkwity
Gmina
Sorkwity

Aktualności

cover
10.06.2021

Turniej Piłkarski o Puchar Wójta Gminy Sorkwity

W niedzielę 6 czerwca w gościnnym Gizewie odbył się Turniej Piłkarski o Puchar Wójta Gminy Sorkwity. W Turnieju wzięły udział 4 drużyny, które dzielnie walczyły pomimo upału. W klasyfikacji końcowej najlepszą okazała się drużyna z Kozłowa, która pokonała gospodarzy. Organizatorzy przygotowali dużo napojów oraz kiełbaski na ognisko. Wójt Gminy Sorkwity Józef Maciejewski osobiście wręczył drużynom … Continued


cover
09.06.2021

Spotkanie w Starym Gielądzie.

Spotkanie po latach. Tak można nazwać spotkanie mieszkańców Gielądu, Kozarka i Niborka, które odbyło się w sobotę, na pięknej plaży w Starym Gielądzie. Punktem numer jeden była zabawa dla najmłodszych mieszkańców tych sołectw. Było dużo dobrej zabawy z pięknymi nagrodami ufundowanymi przez Martę i Jana Lech (SUPERSTYLER). Rodzice zadbali o napoje, owoce i słodycze. Zabawa … Continued
cover
01.04.2021

Jubileusz w Urzędzie Gminy.

Dnia 27.03.2021 r., Pani Edyta Dajnowska – podinspektor ds. księgowości oświatowej obchodziła jubileusz 20-lecia pracy zawodowej. Gratulacje i podziękowania za dotychczasową współpracę, zaangażowanie i profesjonalizm złożył Jubilatce Wójt Gminy Sorkwity wraz z pracownikami.  Każdy jubileusz jest niezwykłym świętem i okazją do dokonania oceny dotychczasowych osiągnięć oraz wyznaczenia nowych celów i zadań. Życzymy naszej koleżance dalszych sukcesów … Continued
cover
22.01.2021

Ogłoszenie

Wójt Gminy Sorkwity ogłasza Konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Sorkwitach, ul. Szkolna 5, 11-731 Sorkwity. 1. Do udziału w Konkursie mogą być dopuszczone osoby spełniające następujące wymogi: posiadające obywatelstwo polskie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystające z pełni praw publicznych, nie skazane prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ściganez oskarżenia … Continued


cover
22.01.2021

INFORMACJA

o zamiarze ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Sorkwitach. Wójt Gminy Sorkwity informuje, że zamierza ogłosić konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Sorkwitach z siedzibą przy ul. Szkolnej 5, 11-731 Sorkwity. Przewidywany termin rozpoczęcia postępowania konkursowego planuje się na dzień 22 stycznia 2021 r. Przewidywany termin … ContinuedArchiwum