Portal Gminy Sorkwity
Gmina
Sorkwity

Nieruchomości

28.06.2023

IV ustny przetarg nieograniczony nieruchomości gruntowej niezabudowanej z przeznaczeniem na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej położonej w obrębie Warpuny oznaczonej numerem geodezyjnym: 13/6.

WÓJT GMINY SORKWITY OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W WARPUNACH Z PRZEZNACZENIEM POD ZABUDOWĘ. 1. Do sprzedaży w drodze IV ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z decyzją o warunkach zabudowy nr 9/2014 znak: RBG 6730.9.2014 z dnia 10 kwietnia 2014 r. na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie … Continued


28.06.2023

IV ustny przetarg nieograniczony nieruchomości gruntowej niezabudowanej z przeznaczeniem na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej położonej w obrębie Warpuny oznaczonej numerem geodezyjnym: 13/7.

WÓJT GMINY SORKWITY OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W WARPUNACH Z PRZEZNACZENIEM POD ZABUDOWĘ. 1. Do sprzedaży w drodze IV ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z decyzją o warunkach zabudowy nr 8/2014 znak: RBG 6730.8.2014 z dnia 10 kwietnia 2014 r. na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie … Continued


20.04.2022

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Zyndakach z przeznaczeniem pod zabudowę.

WÓJT   GMINY   SORKWITY OGŁASZA   PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W ZYNDAKACH Z PRZEZNACZENIEM POD ZABUDOWĘ. 1.Do sprzedaży w drodze I ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z decyzją o warunkach zabudowy nr 79/2021 znak: RBG 6730.79.2021 na budowę budynku rekreacji indywidualnej przeznaczonej niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Zyndaki oznaczonej … Continued