Portal Gminy Sorkwity
Gmina
Sorkwity
23 stycznia 2020

OSP

OSP Gizewo

Jednostka OSP w Gizewie powstała w latach 1945-1950. Jest jednostką typu S-1 posiadającą na wyposażeniu średni samochód gaśniczy. Rejonem działania jednostki jest Gmina Sorkwity. Zarejestrowana w KRS ja...

OSP Rybno

Jednostka OSP w Rybnie rozpoczęła swoją działalność w 1945 r. tuż po zakończeniu działań wojennych. Opierała się głównie na mieszkańcach wsi Rybno i Kozłowo. W 1964 r. jednostka włączona została w struktu...

OSP Sorkwity

Jednostka OSP w Sorkwitach należy do KSRG od 1995 r. Założona została w 1954 r. Początkowo była to straż zakładowa działająca przy PGR Sorkwity. Jest jednostką typu S-2. Posiada na wyposażeniu średni samo...

OSP Warpuny

Jednostka należy do KSRGOchotnicza Straż Pożarna w Warpunach powstała w latach 1948-49. Jest zarejestrowana jako stowarzyszenie. Od 1997 r. należy do KSRG. Rejonem działania jest powiat mrągowski. Jest j...

ZoG ZOSP RP w Sorkwitach

Skład Zarządu: Lp. Nazwisko i imię Funkcja 1. Maciejewski Józef Prezes ZOGm ZOSP RP w Sorkwitach 2. Popielarz Czesław V-ce Prezes ZOGm ZOSP RP w Sorkwitach 3. Duda Zygmunt V-ce Prezes ZOGm ZOSP...