Portal Gminy Sorkwity
Gmina
Sorkwity
22 stycznia 2020

Urząd Gminy


Urząd Gminy Sorkwity

Ul. Olsztyńska 16 A
11-731 Sorkwity
tel. (89) 742-81-79 (centrala)
fax (89) 742-85-30
e-mail: sekretariat@ugsorkwity.pl

Nr konta:
Bank Spółdzielczy w Węgorzewie oddział Mrągowo
43 9350 0001 0216 5293 2072 0001


Urząd czynny w poniedziałki od 8:00 do 16:00, a od wtorku do piątku w godzinach 7:15 do 15:15

  • Wójt: Mariola Plichta
  • Przewodniczący Rady Gminy: Krystyna Morawska
  • Sekretarz: Małgorzata Rzekanowska
  • Skarbnik: Anna Łuciuk


Referaty i samodzielne stanowiska Urzędu Gminy w Sorkwitach

Referat Planowania i Finansów „PF”

Aleksandra Nowotka – kierownik
Adela Piotrowska – księgowość budżetowa
Dorota Wysocka – wymiar podatku
tel. 89 742 85 29

Katarzyna Ruszczyk – księgowość podatkowa
tel. 89 742 85 31

Klaudia Gajo – kasa
tel. 89 742 81 88

Marzena Wiśniewska – inspektor ds. oświaty
Edyta Dajnowska – księgowość oświatowa
tel. 89 742 85 43

Referat Rolnictwa, Budownictwa, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej „RBG”

Maria Rolczyńska – kierownik
Lidia Świder – decyzje o warunkach zabudowy
tel. 89 742 85 36

Sylwia Cesarek – ochrona środowiska
Ewa Połomka – gospodarka odpadami
tel. 89 742-85-33

Teresa Poważa-Jędrzejczyk – budownictwo, inwestycje
tel. 89 742-85-37

Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności, Dowody Osobiste – „USC”, „EL”, „DO”

Beata Ślęzak – Kierownik
tel. 89 742-85-32

Stanowisko ds. Organizacyjno-Kadrowych i Archiwizacji „OA”

Karolina Jerońska
sekretariat@ugsorkwity.pl
tel. 89 742-81-79

Stanowisko ds. Obsługi Rady, Działalności Gospodarczej „RG”, „DG”

Magdalena Krawczyk
tel. 89 742-85-34

Obsługa Prawna Urzędu „OP”

Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Adamczyk

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych „PIN”

Małgorzata Rzekanowska
tel. 89 742-81-70

Stanowisko ds. Informatyki „INF”

Kazimierz Piaścik
tel. 89 742-85-42

Stanowisko ds. Profilaktyki Uzależnień i Spraw Społecznych „PU”


tel.

Stanowisko ds. Oświaty

Agnieszka Szapiel
tel. 89 742-85-43

Kontakt

Sekretariat – centrala(89) 742-81-79
Faks(89) 742-85-30
Wójt(89) 742-81-60
Sekretarz(89) 742-81-70
Skarbnik(89) 742-80-53
Księgowość(89) 742-85-29
Podatki(89) 742-85-31
Kasa(89) 742-81-88
USC, Ewidencja Ludności(89) 742-85-32
Rolnictwo, gospodarka gruntami, ochrona środowiska, gospodarka odpadami(89) 742-85-33
Rada Gminy, Działalność Gospodarcza, Informacja Niejawna(89) 742-85-34
Informatyk(89) 742-85-35
Kierownik Referatu RBG(89) 742-85-36
Budownictwo(89) 742-85-37