Portal Gminy Sorkwity
Gmina
Sorkwity
23 stycznia 2020

Wójt, sekretarz, skarbnik

Wójt Gminy Sorkwity

Mariola Plichta

Kontakt:
tel. 89 7428160

Sekretarz / Z-ca Wójta

Małgorzata Rzekanowska

Kontakt:
tel. 89 7428170


Skarbnik

Anna Łuciuk

Kierownik Referatu Planowania i Finansów

kontakt:
tel. 89 742 80 53