Portal Gminy Sorkwity
Gmina
Sorkwity
23 stycznia 2020

ZGK Sp. z o.o.

Warpuny, ul. Młynowa 5, 11-731 Sorkwity
tel. (89) 7429429
prezes – Tomasz Kawałek

Działalność zakładu opiera się na:

 • Zaopatrzeniu zbiorowym Mieszkańców Gminy Sorkwity w wodę;
 • Obsłudze i konsrewacji oczyszczalni ścieków w Sorkwitach, Rybnie i Zyndakach;
 • Obsłudze przepompowni na terenie Gminy Sorkwity;
 • Remoncie dróg gminnych;
 • Budowie nowych wodociągów oraz wykonywaniu przyłaczy wodociągowych;
 • Szerokim zakresie usług koparko – ładowarką;
 • Wykonywaniu przyłączy kanalizcyjnych na terenie gminy i poza jej granicami;
 • Odśnieżaniu dróg gminnych w okresie zimowym;
 • Koszeniu traw w okresie letnim;
 • Usłudze wywozu nieczystości płynnych;
 • Usługach transportowych;
 • Utrzymaniu stanu technicznego przystanków na terenie Gminy Sorkwity;
 • Utrzymaniu czystości na terenie gminy;
 • Usłudze transportu odpadów stałych na wysypisko;
 • Wykonywaniu szeregu usług roliczych;
 • Usłudze transportu kruszywa;
 • Sprzedaży pojemników na odpady stałe;
 • Zarządzaniu cmentarzami komunalnymi;
 • Wytwarzaniu ciepła w kotłowniach gminnych i dostarczaniu go do wspólnot i budynków gminnych;
 • Wykonywaniu napraw sprzętu rolniczego;
 • Gospodarce mieszkaniowej;
 • Wykonywaniu szeregu prac budowlanych;
 • Usługach w czasie żniw;
 • Wykaszaniu;


ZAKŁAD PRACUJE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU  W GODZINACH OD 7.00 do 15.00


DYŻUR WODOCIĄGOWY POD NUMEREM TELEFONU

784-000-959