Portal Gminy Sorkwity
Gmina
Sorkwity

Autor: informatyk

cover
22.01.2021

Ogłoszenie

Wójt Gminy Sorkwity ogłasza Konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Sorkwitach, ul. Szkolna 5, 11-731 Sorkwity. 1. Do udziału w Konkursie mogą być dopuszczone osoby spełniające następujące wymogi: posiadające obywatelstwo polskie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystające z pełni praw publicznych, nie skazane prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ściganez oskarżenia … Continued


cover
22.01.2021

INFORMACJA

o zamiarze ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Sorkwitach. Wójt Gminy Sorkwity informuje, że zamierza ogłosić konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Sorkwitach z siedzibą przy ul. Szkolnej 5, 11-731 Sorkwity. Przewidywany termin rozpoczęcia postępowania konkursowego planuje się na dzień 22 stycznia 2021 r. Przewidywany termin … Continued
cover
12.12.2020

Pomagamy pacjentom „covidowym” szpitala w Mrągowie.

 Klub Seniora i gmina Sorkwity przyłączają się do zbiórki dla pacjentów mrągowskiego szpitala. Przy drzwiach Klubu umieszczony jest kosz, który chcemy zapełnić produktami dla pacjentów. Zapraszamy mieszkańców gminy do przyłączenia się do zbiórki.


cover
26.10.2020

Pięćdziesiąt lat w małżeństwie

Dnia 23 października 2020 roku swoje wyjątkowe święto obchodzili państwo Irena i Witold Stępień mieszkańcy gminy Sorkwity. Jubilaci zostali odznaczeni przez Prezydenta RP medalami za ,,Długoletnie Pożycie Małżeńskie’’ w imieniu Prezydenta RP dekoracji dokonał Wójt Gminy Sorkwity pan Józef Maciejewski. Jubilaci otrzymali kwiaty, upominki oraz księgę pamiątkową. Dostojni Jubilaci na ślubnym kobiercu stanęli przed 50-laty. … Continuedcover
09.10.2020

Jubileusz 50-lecia małżeństwa

Dnia 09 października 2020 roku swoje wyjątkowe święto obchodzili państwo Alina i Kazimierz Kozak mieszkańcy gminy Sorkwity. Jubilaci zostali odznaczeni przez Prezydenta RP medalami za ,,Długoletnie Pożycie Małżeńskie’’. W imieniu Prezydenta RP dekoracji dokonał wójt gminy Sorkwity pan Józef Maciejewski. Jubilaci otrzymali kwiaty, upominki oraz księgę pamiątkową. Następnie wójt gminy Sorkwity pogratulował seniorom imponującej rocznicy. … Continuedcover
07.09.2020

50 – LECIE POŻYCIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO

Dnia 04 września 2020 roku swoje wyjątkowe święto obchodzili państwo Halina i Mieczysław Wierzbiccy oraz Stefania i Zdzisław Szczęsni mieszkańcy gminy Sorkwity. Jubilaci zostali odznaczeni przez Prezydenta RP medalami za ,,Długoletnie Pożycie Małżeńskie’’. W imieniu Prezydenta RP dekoracji dokonał wójt gminy Sorkwity pan Józef Maciejewski. Jubilaci otrzymali kwiaty, upominki oraz księgę pamiątkową. Następnie wójt gminy … Continued


cover
01.09.2020

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 w Gminie Sorkwity

Pierwszy września, to data tragiczna w historii naszego kraju, to data wybuchu najstraszniejszej z wojen w dziejach świata. Nasz kraj jako pierwszy doświadczył agresji Niemiec hitlerowskich, pierwszych bitew i zbrodni dokonanych na ludności cywilnej. W tym dniu dzieci polskie zamiast w radości uczęszczać do szkoły, patrzyły w niebo na samoloty bombardujące miasta i wsie, wsłuchiwały … Continued