4 lipca 2024

Informacja o zamiarze ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Sorkwitach.

Wójt Gminy Sorkwity informuje, że zamierza ogłosić konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Sorkwitach z siedzibą w Sorkwitach przy ul. Szkolnej 5, 11-731 Sorkwity.

Przewidywany termin rozpoczęcia postępowania konkursowego planuje się na dzień 01 sierpnia 2024 r. Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego planuje się na dzień 08 listopada 2024 r.

Wójt Gminy Sorkwity
(-) Mariola Plichta