6 lutego 2023

Szkolenie z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz bezpiecznej ewakuacji i użycia gaśnicy.

2 lutego 2023 r. pracownicy Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sorkwitach odbyli szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, bezpiecznej ewakuacji, użycia gaśnicy p. poż.

Zajęcia zostały przeprowadzone przez pracownika Promocji Zdrowia PSSE w Mrągowie Panią Martę Kopaniec oraz Gminnego Komendanta OSP Pana Pawła Rolnika. Uczestnicy Szkolenia zapoznali się z ogólnymi zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, postępowaniu przy wstrząsie, omdleniach, postępowaniach  w przypadku osoby pod wpływem substancji psychoaktywnej oraz specyfiką działania i wykorzystania zautomatyzowanego defibrylatora zewnętrznego AED. Pracownicy mogli przećwiczyć m in. czynności resuscytacyjne na fantomach, układanie poszkodowanego w pozycji bocznej bezpiecznej.

Nie zabrakło również przypomnienia sobie zasad bezpiecznej ewakuacji i instrukcji obsługi gaśnicy.

Jednych z ważniejszych celów zajęć było także przełamanie obaw i leków przed podjęciem próby udzielenia pomocy osobom poszkodowanym.

Bardzo dziękujemy, że mogliśmy uczestniczyć w tak ważnym szkoleniu.