30 listopada 2022

Nowy pomost w miejscowości Kozłowo, gmina Sorkwity.

Kolejny pomost wraz z wiatą i oświetleniem solarnym, tym razem nad urokliwym jeziorem Babięty Małe w miejscowości Kozłowo. Inwestycja została zrealizowana wspólnie z Powiatem Mrągowskim pod nazwą „Budowa pomostu rekreacyjnego oraz małej infrastruktury turystycznej w miejscowości Kozłowo” w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania ”Mazurskie Morze” w Orzyszu. Wartość brutto z wniosku 127.418,66 zł. Koszt wykonania po postępowaniu przetargowym 61.800,00 zł.

Ponadto przeprowadzone zostały konkursy plastyczne dla dzieci Szkoły Podstawowej w Sorkwitach. W klasach: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8  na lekcjach przyrody i biologii zostały przeprowadzone warsztaty informacyjne dotyczące fauny i flory jeziora Babięty Małe. Uczniowie na początku projektu wykonali prace dotyczące znajomości tematu przed warsztatami dotyczącymi ww. tematu. Warsztaty przeprowadzono z wykorzystaniem materiałów własnych nauczyciela (pomocy przygotowanych w tym celu), plansz szkolnych oraz plansz przygotowanych przez Urząd Gminy w Sorkwitach w ramach projektu „Budowa pomostu rekreacyjnego oraz małej infrastruktury turystycznej w miejscowości Kozłowo”. Na zakończenie zajęć, prace plastyczne prezentujące gatunek ryby bądź prace  przestrzenne jeziora, zostały przekazane do Urzędu Gminy. Natomiast uczniowie klasy 8 rozwiązali test wiedzy dotyczący tego jeziora.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Sorkwitach https://spsorkwity.edupage.org/news/?gtnid=348#