25 października 2022

Informacja w sprawie dystrybucji węgla przez Gminę Sorkwity.

Szanowni Państwo,

Wójt Gminy Sorkwity informuje, że zamierza przystąpić do realizacji programu sprzedaży węgla na preferencyjnych warunkach z przeznaczeniem na potrzeby mieszkańców Gminy Sorkwity.

Mając na uwadze powyższe przystępujemy do wstępnego ustalenia liczby gospodarstw domowych z terenu Gminy Sorkwity, zainteresowanych zakupem preferencyjnym węgla.

Do dokonania zakupu preferencyjnego w ilości maksymalnie: 1,5 tony w 2022 r. i 1,5 tony w 2023 r. jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do uzyskania dodatku węglowego.

O szczegółach dotyczących zakupu i dystrybucji węgla takich jak: asortyment, tonaż, cena, miejsce składowania i dystrybucji będziemy informowali Państwa na bieżąco na naszej stronie internetowej.

Każde gospodarstwo domowe, które zainteresowane jest kupnem węgla na preferencyjnych zasadach, może zgłosić zapotrzebowanie na węgiel w godzinach pracy Urzędu do dnia 31 października 2022r.

– osobiście: w Sekretariacie Urzędu Gminy Sorkwity, pok. Nr 1

– telefonicznie: 89 7428179, 89 7428170

Dane, które należy przekazać:

– imię i nazwisko,

– adres zamieszkania, numer telefonu

– rodzaj węgla (orzech, groszek, ekogroszek)

– ilość potrzebnych ton