24 października 2022

Uroczyste wręczenie laptopów dla dzieci z rodzin popegeerowskich.

Dnia 24 października 2022 r. w Gminie Sorkwity  odbyło się uroczyste wręczenie laptopów dla dzieci z rodzin popegeerowskich, które zostały zakupione w ramach Grantu Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR” (Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19).

Uroczystego wręczenia laptopów dokonali senator Pani Małgorzata Kopiczko, Dyrektor Oddziału Warmińsko-Mazurskiego PFRON Mateusz Szkaradziński  oraz   Wójt Gminy Sorkwity  Józef Maciejewski. 

Nowy sprzęt komputerowy  w tym dniu otrzymało 40 osób. W kolejnych dniach zostaną wręczone  następne. Łącznie sprzęt komputerowy otrzyma  117 osób.

Od 25 października  2022 r. sprzęt komputerowy wręczany jest według kolejności wpływu oświadczeń składanych przez wnioskodawców. Do końca października  2022 Wójt Gminy Sorkwity pragnie wręczyć laptopy wszystkim uczestnikom programu, którzy zakwalifikowali się do projektu Cyfrowa Gmina-Granty PPGR.

Gmina otrzymała środki na zakup 117 laptopów, które trafią do 117 dzieci z terenu naszej gminy. Zakupiono laptopy firmy LENOVO wraz z podstawowym oprogramowaniem w kwocie 274 838,43 zł. Dodatkowo w ramach powstałych oszczędności z programu Gmina Sorkwity mogła dla każdego dziecka zakupić słuchawki przewodowe z mikrofonem.