26 sierpnia 2022

Jubileusz 40-lecia pracy.

25 sierpnia 2022 r.  Pani Anna Łuciuk, Skarbnik Gminy Sorkwity obchodziła jubileusz 40-lecia pracy zawodowej. Gratulacje i podziękowania za dotychczasową współpracę, zaangażowanie i profesjonalizm złożył Jubilatce Wójt Gminy Sorkwity wraz z pracownikami.  Wydarzenie to jest szczególnie podniosłe z uwagi na fakt, iż Pani Anna z czterdziestoletniego stażu pracy, trzydzieści trzy lata poświęciła pracy w jednostkach samorządu terytorialnego. Każdy jubileusz jest niezwykłym świętem i okazją do dokonania oceny dotychczasowych osiągnięć oraz wyznaczenia nowych celów i zadań.

         Życzymy dalszych sukcesów zawodowych, wytrwałości w realizacji nowych przedsięwzięć oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Niech świętowany jubileusz będzie powodem do dumy i zadowolenia, niech będzie dodatkowym bodźcem do dalszego działania.