29 czerwca 2022

Dni Pola

WM Dni Pola – Mrągowo – 04.07.2022 r.

Część teoretyczna:

9.30 – Oficjalne rozpoczęcie Powiatowych Dni Pola – Karolina Doliwa – Kierownik PZDR 5

9.35 – Przywitanie gości – Dyrekcja W-MODR

9.50 – Wykład „Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich” – Emilia Bojkowska

10.05 – Wykład przedstawiciela świata nauki  ,,Rośliny strączkowe (bobowate) – uprawa i znaczenie” –  prof. dr hab. inż. Agnieszka Pszczółkowska

10.50 – Wystąpienie przedstawiciela firmy Wipasz – przedstawienie oferty

11.00 –  Szkolenie z wiedzy o bezpieczeństwie pracy w rolnictwie zakończone konkursem wiedzy – Przedstawiciele PT KRUS w Mrągowie

11.15 – Wystąpienie P. Elżbiety Zyskowskiej – dyrektor Regionalny firmy Complexor

Część praktyczna

11.30 – Przejazd na poletka autokarem

11.40 –  Omówienie demonstracji I  „Wpływ odmiany, stanowiska oraz metod agrotechnicznych na plonowanie kukurydzy Inagua” – doradca: Agnieszka Dmochowska, rolnik: Jacek Kwakowicz, Warpuny

Analiza ekspercka poletek demonstracyjnych.

Ekspert: Jacek Zarzecki – Prezes PZHiPBM

12.20 –  Omówienie demonstracji II ,,Wpływ odmiany, stanowiska oraz metod agrotechnicznych na plonowanie kukurydzy Fortop” – doradca: Agnieszka Dmochowska, rolnik: Adam Woźniel, Zyndaki

Analiza ekspercka poletek demonstracyjnych.

Ekspert: Jacek Zarzecki – Prezes PZHiPBM

13.00 – Panel dyskusyjny/ grill

Sporządził: Karolina Doliwa – Kierownik PZDR Nr 5