24 czerwca 2022

XLI Sesja Rady Gminy Sorkwity

24.06.2022r. obradowała XLI Sesja Rady Gminy w Sorkwitach. Ważna, ponieważ po rozpatrzeniu raportu o stanie gminy za rok 2021, sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy oraz sprawozdania finansowego za 2021 r., po wysłuchaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej podjęto jednogłośnie uchwałę o udzieleniu wotum zaufania Wójtowi gminy Sorkwity Józefowi Maciejewskiemu za 2021 rok.

Podjęto również inne uchwały istotne dla funkcjonowania gminy.