9 lutego 2022

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Sorkwity w roku 2022

Wójt gminy Sorkwity ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Gminy Sorkwity w roku 2022.

Szczegóły konkursu