1 grudnia 2021

Wymiana wodomierzy na terenie gminy Sorkwity

OGŁOSZENIE

Zakład Gospodarki Komunalnej w Warpunach Sp. z o.o. informuje, że od dnia 30.11.2021r. na terenie Gminy Sorkwity rozpocznie się wymiana istniejących wodomierzy głównych na wodomierze z nakładką radiową w ramach projektu

„Wdrożenie cyfrowego systemu obsługi sieci wodociągowej”.             

Prosimy o udostępnienie mieszkań i przygotowanie dostępu do punktu pomiarowego. Osoby, które będą nieobecne prosimy o kontakt w celu umówienia  się na wymianę w innym terminie.

tel. (89) 742-94-29

e-mail: biuro@zgkwarpuny.pl

Prezes Zarządu

(-) Tomasz Kawałek