27 sierpnia 2021

Apel Wójta Gminy Janowiec Kościelny

Dnia 01 sierpnia 2021 roku w wyniku wybuchu gazu w m. Safronka dach nad głową straciło dziewięć rodzin. To trauma dla właścicieli mieszkań, którzy w jednej chwili utracili dorobek życia. Oprócz mieszkań stracili wszystko co w nich się znajdowało. Budynek nie należał do gminnych zasobów mieszkaniowych. Mieszkali tam jednak mieszkańcy gminy Janowiec Kościelny, których samorząd gminny wspiera w możliwie najszerszym zakresie. Dlatego też jako Wójt czuję ogromną potrzebę inicjowania wszelkich działań, które pozwolą mieszkańcom w pierwszym etapie sfinansować rozbiórkę budynku (wymogi prawa budowlanego) oraz zaopatrzyć się w podstawowe przedmioty codziennego użytku. Być może etapami uda się następnie odtworzyć substancję mieszkaniową. Możliwości pomocy finansowej gminy są ograniczone i muszą mieścić się w ramach prawnych. Jest jednak wiara w ludzką życzliwość i dobre serca. Bywały już sytuacje gdzie skoordynowanymi działaniami i zaangażowaniem wielu osób udawało się pomóc osobom potrzebującym. Nasi mieszkańcy również okazywali wówczas solidarność. Teraz sami jej potrzebują. Bez wsparcia zewnętrznego osób o dużej wrażliwości i chęci pomocy drugiemu człowiekowi nie będziemy w stanie sprostać temu wyzwaniu. Potrzeb finansowych i rzeczowych jest bowiem zbyt wiele. Dlatego też poprzez Fundację NIDA prowadzona będzie zbiórka na rzecz poszkodowanych. Jestem przekonany, że w Państwa gminie znajdą się osoby, firmy, instytucje, które zareagują na mój apel. Z góry dziękując proszę o rozpowszechnienie informacji. Wpłat można dokonywać na konto:
5388340009 2001 0000 5005 0006
z dopiskiem „Darowizna Safronka”. W kwestii pomocy rzeczowej proszę o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej –
tel. 89626 20 44 ; 626 20 65; e-maili: gops@janowieckoscielny.info
Dla zobrazowania rozmiaru katastrofy budowlanej załączam zdjęcia.

Wójt Gminy Janowiec Kościelny
Piotr Rakoczy