10 sierpnia 2021

Złote Gody Państwa Danuty i Krzysztofa Połomskich

Dnia 10 sierpnia 2021 roku swoje wyjątkowe święto obchodzili Państwo Danuta i Krzysztof Połomscy mieszkańcy gminy Sorkwity. Jubilaci zostali odznaczeni przez Prezydenta RP medalami za ,,Długoletnie Pożycie Małżeńskie’’. W imieniu Prezydenta RP dekoracji dokonał Wójt Gminy Sorkwity Pan Józef Maciejewski. Jubilaci otrzymali kwiaty, upominki oraz księgę pamiątkową.

Dostojni Jubilacie na ślubnym kobiercu stanęli przed 50-laty. Na terenie gminy Sorkwity mieszkają od 1969 r. Pani Danuta pracowała w Zakładzie Sprzętu Oświetleniowego ,,Farel’’ w Kętrzynie, Pan Krzysztof w Lasach Państwowych w Mrągowie. Wychowali 3 córki, doczekali się 4 wnuczek. Dzięki ich wysiłkom i miłości w rodzinie panuje szczęście i wzajemne zrozumienie. Na emeryturze Pani Danuta uprawia ogród kwiatowy natomiast Pan Krzysztof wędkuje.