22 lipca 2021

Złote Gody Państwa Ewy i Leszka Wierzbickich

Dnia 21 lipca 2021 roku swoje wyjątkowe święto obchodzili Państwo Ewa i Leszek Wierzbiccy mieszkańcy gminy Sorkwity. Jubilaci zostali odznaczeni przez Prezydenta RP medalami za ,,Długoletnie Pożycie Małżeńskie’’ w imieniu Prezydenta RP dekoracji dokonał Wójt Gminy Sorkwity pan Józef Maciejewski. Jubilaci otrzymali kwiaty, upominki oraz księgę pamiątkową.

Dostojni Jubilacie na ślubnym kobiercu stanęli przed 50-laty. Na terenie gminy Sorkwity pani Ewa mieszka od 1964 r. pan Leszek od 1968 r. Małżonkowie pracowali w Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Janiszewie, wychowali 3 synów i doczekali się 4 wnuczek. Dzięki ich wysiłkom i miłości w rodzinie panuje szczęście i wzajemne zrozumienie.