22 stycznia 2021

INFORMACJA

o zamiarze ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Sorkwitach.

Wójt Gminy Sorkwity informuje, że zamierza ogłosić konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Sorkwitach z siedzibą przy ul. Szkolnej 5, 11-731 Sorkwity.

Przewidywany termin rozpoczęcia postępowania konkursowego planuje się na dzień 22 stycznia 2021 r.

Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego planuje się na dzień 4 maja 2021 r.