26 października 2020

Pięćdziesiąt lat w małżeństwie

Dnia 23 października 2020 roku swoje wyjątkowe święto obchodzili państwo Irena i Witold Stępień mieszkańcy gminy Sorkwity. Jubilaci zostali odznaczeni przez Prezydenta RP medalami za ,,Długoletnie Pożycie Małżeńskie’’ w imieniu Prezydenta RP dekoracji dokonał Wójt Gminy Sorkwity pan Józef Maciejewski. Jubilaci otrzymali kwiaty, upominki oraz księgę pamiątkową.

Dostojni Jubilaci na ślubnym kobiercu stanęli przed 50-laty. Na terenie gminy Sorkwity mieszkają od 1970 r. Pani Irena pracowała w Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Sorkwitach jako księgowa a od 1992 r. w Banku Milenium w Mrągowie. Pan Witold pracował w Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Sorkwitach jako zootechnik. Jego pasją jest myślistwo. Do 2015 r. pełnił funkcje prezesa koła łowieckiego ,,Odyniec’’ a w chwili obecnej czynnie uczestniczy w jego działalności jako członek. Małżonkowie wychowali 2 córki, doczekali się 3 wnuczek. To dzięki ich wysiłkom i miłości w rodzinie panuje szczęście i wzajemne zrozumienie.

[rl_gallery id="1903"]