9 października 2020

Jubileusz 50-lecia małżeństwa

Dnia 09 października 2020 roku swoje wyjątkowe święto obchodzili państwo Alina i Kazimierz Kozak mieszkańcy gminy Sorkwity. Jubilaci zostali odznaczeni przez Prezydenta RP medalami za ,,Długoletnie Pożycie Małżeńskie’’. W imieniu Prezydenta RP dekoracji dokonał wójt gminy Sorkwity pan Józef Maciejewski. Jubilaci otrzymali kwiaty, upominki oraz księgę pamiątkową. Następnie wójt gminy Sorkwity pogratulował seniorom imponującej rocznicy. Wyraził swoje uznanie, podziw i szacunek, doceniając fakt, że wbrew wszelkim przeciwnościom losu, konsekwentnie dochowały przysięgi małżeńskiej, złożonej ponad pięćdziesiąt lat temu.

Dostojni Jubilaci po ślubie zamieszkali w Sorkwitach. Pani Alina pracowała w miejscowej Szkole Podstawowej, pan Kazimierz w Państwowym Gospodarstwie Rolnym. Doczekali się 3 dzieci 8 wnucząt oraz 1 prawnuczka. Będąc na emeryturze cieszą się wnukami oraz wspólnie spędzonym czasem.