7 września 2020

50 – LECIE POŻYCIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO

Dnia 04 września 2020 roku swoje wyjątkowe święto obchodzili państwo Halina i Mieczysław Wierzbiccy oraz Stefania i Zdzisław Szczęsni mieszkańcy gminy Sorkwity. Jubilaci zostali odznaczeni przez Prezydenta RP medalami za ,,Długoletnie Pożycie Małżeńskie’’. W imieniu Prezydenta RP dekoracji dokonał wójt gminy Sorkwity pan Józef Maciejewski. Jubilaci otrzymali kwiaty, upominki oraz księgę pamiątkową. Następnie wójt gminy Sorkwity pogratulował seniorom imponującej rocznicy. Wyraził swoje uznanie, podziw i szacunek, doceniając fakt, że wbrew wszelkim przeciwnościom losu, pary te, konsekwentnie dochowały przysięgi małżeńskiej, złożonej ponad pięćdziesiąt lat temu.

Dostojni jubilaci państwo Halina i Mieczysław Wierzbiccy po ślubie zamieszkali w Janiszewie. Doczekali się dwójki dzieci oraz czwórki wnucząt. Będąc na emeryturze cieszą się wnukami oraz wspólnie spędzonym czasem. Druga para państwo Stefania i Zdzisław Szczęsni na terenie gminy Sorkwity mieszkają od 1983 r. Małżonkowie wychowali dwoje dzieci, doczekali się czwórki wnucząt. Ich wspólna pasja to wędkowanie.