22 czerwca 2020

Stawiamy na turystykę Warmii i Mazur

Lider projektu:
Forum Rozwoju Regionalnego Polska Wschodnia
ul. Nowowiejska 4a
11-500 Giżycko
Zadanie 1
Organizacja kursów nadających kwalifikacje:
 Event manager – organizacja imprez z wykorzystaniem najnowszych technologii informacyjno – komunikacyjnych (m.in. obsługa dronów z egzaminem i certyfikatem VLOS) dla 56 osób – wkład własny ok. 450,00 zł
 Kurs języka angielskiego dla 360 osób – wkład własny 216,60 zł
Szkolenie umiejętności „miękkich” dla 280 osób
 Komunikacja interpersonalna – wkład własny 24,16 zł
 Budowanie wizerunku firmy– wkład własny 24,16 zł
 Praca w grupie – wkład własny 24,16 zł
Wkład własny:
Partner projektu:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Aleja 1 Maja 14
11-500 Giżycko
Zadanie 2
Kursy podnoszące kompetencje:
 Barista dla 320 osób

 • wkład własny 77,10 zł
   Barman/Sommelier dla 400 osób
 • wkład własny 114,70 zł
  Wsparcia dodatkowe:
   zwrot kosztów dojazdu na zajęcia
   zwrot kosztów opieki nad osobami zależnymi
   wynosi 10% wartości wsparcia w ramach projektu i może byd wniesione przez uczestnika projektu lub organizację pożytku publicznego niebędącą pracodawcą
  Rekrutacja:
  Osoby pełnoletnie, zamieszkałe/pracujące/ uczące się na terenie województwa warmiosko-mazurskiego, nieposiadające własnej działalności gospodarczej i/lub osoby chcące uczestniczyd w szkoleniu na terenie województwa warmiosko-mazurskiego.
  Cel projektu:
  Podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych 800 os.
  (560K 240M), które uczą się, pracują, zamieszkują na terenie woj. warmiosko-mazurskiego oraz z własnej inicjatywy zainteresowane są uczeniem się poprzez udział w kursach/szkoleniach wynikających z potrzeb branży hotelarsko-gastronomicznej oraz potrzeb regionalnego rynku.