17 czerwca 2020

Zapisy na kolonie letnie dla dzieci rolników

Rozpoczęły się zapisy na kolonie dla dzieci rolników w Kołobrzegu, Zakopanym, Kudowie Zdroju  i  Ełku !!!

Nabór elektroniczny rozpocznie się na stronie: http://www.lzselk.pl

Kolonie dla dzieci rolników nad Morzem Bałtyckim, Górach Stołowych, Tatrach i Mazurach !!!

Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Ełku, organizuje kolonie dla dzieci rolników przy współudziale Międzyszkolnego Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „ Pojezierze Ełckie”.

 Wypoczynek odbędzie się  w pięciu turnusach:

I turnus – Wypoczynek odbędzie się nad morzem w Ośrodku Szkolno-Wypoczynkowy „Kopernik” w Kołobrzegu ul. Łopuskiego 37/39, 42/44.w Kołobrzegu w terminie  06.07.2020 – 14.07.2020. Koszt 800,00 zł. (50 % taniej -400zł- dla dzieci którzy uczestniczyli w wypoczynku organizowanym przez nasze stowarzyszenie w ciągu ostatnich 2 lat). Promocja obowiązuję tylko 7 dni o rozpoczęcia naboru (15.06.2020 do 22.06.2020).

II turnus – Wypoczynek odbędzie się nad morzem w Ośrodku Szkolno-Wypoczynkowy „Kopernik” w Kołobrzegu ul. Łopuskiego 37/39, 42/44.w Kołobrzegu w terminie  15.07.2020 –23.07.2020. Koszt 800,00 zł. (25 % taniej – 600 zł – dla dzieci którzy uczestniczyli w wypoczynku organizowanym przez nasze stowarzyszenie w ciągu ostatnich 2 lat.) Promocja obowiązuję tylko 7 dni o rozpoczęcia naboru (15.06.2020 do 22.06.2020).

III turnus – Wypoczynek odbędzie się  w Bursie Szkolnej w Ełku ul: Sikorskiego 5A, 7A,  19-300 Ełk w terminie  25.07.2020 – 01.08.2020. (Mazury) Koszt 800,00zł (50 % taniej – 400zł-dla wszystkich uczestników (Bardzo dobre warunki i lokalizacja obiektu) Promocja obowiązuję tylko 7 dni o rozpoczęcia naboru (15.06.2020 do 22.06.2020).

IV turnus – Wypoczynek odbędzie się  w Ośrodku Wypoczynkowym Orion A w Kudowie Zdroju  Aleja Jana Pawła II 2, 57-350 Kudowa-Zdrój w terminie  04.08.2020 – 12.08.2020. (Góry Stołowe) Koszt  800,00 zł (Bardzo dobre warunki i lokalizacja obiektu)

V turnus – Wypoczynek odbędzie się w Domu Wypoczynkowym U FRANKA ul. Piszczory 19a 34-500 Zakopane w terminie 21.08.2020 – 29.08.2020. Koszt  800,00 zł. (25 % taniej – 600 zł – dla dzieci którzy uczestniczyli w wypoczynku organizowanym przez nasze stowarzyszenie w ciągu ostatnich 2 lat.) Promocja obowiązuję tylko 7 dni o rozpoczęcia naboru (15.06.2020 do 22.06.2020).

Z wypoczynku letniego mogą skorzystać dzieci i młodzież z terenu województwa  warmińsko-mazurskiego, podlaskiego , łódzkiego urodzonych po 1 stycznia 2004 r., których co najmniej jedno z rodziców /prawnych opiekunów/ jest ubezpieczone w pełnym zakresie (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalną – rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie) lub pobiera rentę bądź emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, oraz spełnia wymogi – wytyczne sanitarne dla organizatorów wypoczynku dzieci oraz młodzieży  Ministerstwa Edukacji Narodowej, Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Ministerstwa Zdrowia .

Organizator zapewnia – całodobowe wyżywienie, zakwaterowanie w ośrodku wypoczynkowym, transport, wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną (kierownicy, wychowawcy), opiekę medyczną, – ubezpieczenie od następstw niebezpiecznych wypadków, – atrakcyjny program kulturalno-oświatowy i wycieczek krajoznawczo-turystycznych. Wpłatę należy dokonać na konto podane przez organizatora nie później niż 3 dni przed wyjazdem: Istnieje możliwości udziału dzieci w wypoczynku, których rodzice nie opłacają KRUSU z 100% odpłatnością (1400,00zł). (25 % taniej – 1050zł- dla dzieci którzy uczestniczyli w wypoczynku organizowanym przez nasze stowarzyszenie w ciągu ostatnich 2 lat.). Promocja obowiązuję tylko 7 dni o rozpoczęcia naboru (15.06.2020 do 22.06.2020).

UWAGA: Liczba miejsc ograniczona. O zakwalifikowaniu uczestników decyduje kolejność zarejestrowania się elektronicznie na stronie http://www.lzselk.pl , oraz przesłanie kompletu oryginalnych dokumentów w terminie 7 roboczych dni od zarejestrowania się w systemie: karty uczestnika kolonii, zaświadczenie z Placówki Terenowej KRUS na adres: Gminne Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe” w Ełku ul: Matki Teresy z Kalkuty 5/70 , 19-300 Ełk z dopiskiem „ Kolonie 2020”.

W razie pytań i wątpliwości proszę kontaktować się z  koordynatorem organizacji letniego wypoczynku (tel. 518034640, 508863211, 516106667 ), informację i karty kwalifikacyjne są również dostępne na stronie internetowej http://www.lzselk.pl., oraz na facebook’u (Bezpieczne wakacje z  Pojezierzem Ełckim i Ełckim LZS).