17 czerwca 2020

Internetowy Przegląd Fotograficzny ˝Portret Dziecka˝

Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach oraz Związek Polskich Artystów Fotografików Okręg Świętokrzyski serdecznie zapraszają Państwa do wzięcia udziału w „Internetowym Przeglądzie Fotograficznym „Portret Dziecka”.
Przegląd skierowany jest do wszystkich internautów – bez ograniczeń wiekowych zajmujących się fotografią nieprofesjonalnie.

Zgłoszenia do przeglądu przyjmowane są do 26 czerwca 2020 r.

Każdy z autorów może nadesłać maksymalnie 2 fotografie o ww. tematyce. „Portret Dziecka”, dowolna interpretacja tego zagadnienia, dopuszczalne różne metody graficzne oraz obróbka zdjęć.

Zdjęcia w formacie jpg o wymiarach jednego boku minimalnie 1600 pikseli i w plikach nieprzekraczających 4MB należy nadsyłać drogą e-mailową na adres artystyczny@wdk-kielce.pl w formie załączników do listu elektronicznego, z tematem wiadomości: Internetowy Przegląd Fotograficzny „Portret Dziecka”

W treści e-maila należy podać:
” tytuł pracy,
” imię i nazwisko autora,
” komentarz do pracy,
” w przypadku osób niepełnoletnich – zgodę rodzica na przetwarzanie danych osobowych będącą załącznikiem do ww. regulaminu.

Dodatkowych informacji nt. konkursu udzielają pracownicy Działu Animacji i Edukacji Kulturalnej WDK, nr-y tel.: 41 36 55 141/142.