2 marca 2020

Nieodpłatna pomoc prawna

PRAWNIK
Pani MARTA BUŁAJEWSKA

będzie pełniła dyżury w każdy poniedziałek
w
godzinach 1300 1500

w sali narad znajdującej się w Urzędzie Gminy Sorkwity

w ramach udzielania pomocy informacyjno- prawnej w zakresie problemów związanych z uzależnieniem i przemocą w rodzinie, oraz rozwiązywania innych sytuacji kryzysowych rodzin z terenu Gminy Sorkwity zgodnie z Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.