29 stycznia 2020

Nieruchomość: WARPUNY

● nieruchomość gruntowa zabudowana dwoma budynkami magazynowymi o pow. ogólnej 551,40 m2 i wiata  o pow. 106,20 m2 położonej w miejscowości Warpuny oznaczona jako działka o nr 299/14 o pow. 3392 m2. KW nrOL1M/00011666/7.Brak miejscowego planu. Tereny w „Studium” oznaczona TWS o dominującej funkcji turystycznej.

Cena wywoławcza nieruchomości:  79.000 zł

Bliższych informacji na temat  przetargu udziela Referat  Rolnictwa , Gospodarki Gruntami i Budownictwa  Urzędu  Gminy  w Sorkwitach  w pokoju nr 7 lub pod nr tel. 89 kier. 742-85-33