29 stycznia 2020

Nieruchomość: PUSTNIKI

● nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w miejscowości Pustniki oznaczona jako działka o nr 93/1 o pow. 3513m2. KW nr OL1M/00011782/6. Brak miejscowego planu. Tereny w „Studium” oznaczona Ts o dominującej funkcji turystycznej. Działka położona jest nad jeziorem Gielądzkim

Cena wywoławcza nieruchomości: 59.000 zł

Bliższych informacji na temat  przetargu udziela Referat  Rolnictwa , Gospodarki Gruntami i Budownictwa  Urzędu  Gminy  w Sorkwitach  w pokoju nr 7 lub pod nr tel. 89 kier. 742-85-33