18 grudnia 2019

Posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Sorkwitach

Posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Sorkwitach

13 grudnia w piątek, odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Sorkwitach. Przy świątecznym stole w scenerii prac pokonkursowych kolejnej edycji Konkursu Plastycznego p.n. „Młodzież Zapobiega Pożarom”, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Sorkwitach druh Józef Maciejewski przywitał przybyłych gości, komendanta PSP w Mrągowie bryg. Krzysztofa Grabiasa, mł. kpt Bartłomieja Nalazka, oraz członków Zarządu reprezentujących wszystkie jednostki OSP działające na terenie Naszej Gminy.

Druh Prezes podsumował rok 2019, przedstawił osiągnięcia i problemy, z którymi borykają się wszystkie jednostki.

Głos zabrał Komendant Gminny druh Paweł Rolnik poruszył problemy szkoleniowe, zapoznał obecnych z wynikami kontroli oraz ilością wyjazdów.

W dyskusji poruszano problemy ogólnego funkcjonowania jednostek, pozyskiwaniu nowych członków, ich szkolenia.

W swoim wystąpieniu Komendant Powiatowy PSP w Mrągowie bryg. Krzysztof Grabias przytoczył statystyki obrazujące aktywność operacyjną i ratowniczą poszczególnych jednostek oraz przedstawił plan szkolenia na 2020 rok.

Miłym akcentem był tradycyjny opłatek i życzenia świąteczno-noworoczne