14 listopada 2022

Otwarcie obiektów sportowo-rekreacyjnych w Sorkwitach.