29 stycznia 2020

Nieruchomość: SORKWITY

● nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w miejscowości Sorkwity oznaczona jako działka o nr 70/41 o pow. 882 m2. KW nr OL1M/00020880/9.
Cena wywoławcza nieruchomości 47.432 zł + podatek VAT 23 %

● nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w miejscowości Sorkwity oznaczona jako działka o nr 70/42 o pow. 4729 m2. KW nr OL1M/00020880/9.
Cena wywoławcza nieruchomości 149.000 zł + podatek VAT 23 %

● nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w miejscowości Sorkwity oznaczona jako działka o nr 70/44 o pow.2492 m2. KW nr OL1M/00020880/9.
Cena wywoławcza nieruchomości 79.000 zł + podatek VAT 23 %

● nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w miejscowości Sorkwity oznaczona jako działka o nr 70/45 o pow. 5517 m2. KW nr OL1M/00020880/9.
Cena wywoławcza nieruchomości 179.000 zł + podatek VAT 23 %

Ww. nieruchomości położone są nad jeziorem Lampackim (rzeka Krutynia) oraz przeznaczone są na cele budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Bliższych informacji na temat  przetargu udziela Referat  Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Budownictwa  Urzędu  Gminy  w Sorkwitach w pokoju nr 7 lub pod nr tel. 89 742 85 33